top of page

AVÍS LEGAL

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç 

Electrònic (LSSICE) s'exposen a continuació les dades identificatives de l'empresa titular d'aquesta pàgina web.

Denominació social: Blanc Antic

Número d'identificació fiscal: 47681443M

Domicili social: C/Nou 1B , Tornabous 25331 , Lleida

Correu electrònic: blancantic@gmail.com

Telèfon: 671979386

Aquest lloc web ha estat creat per l'empresa  Blanc Antic amb caràcter informatiu i per a ús personal dels usuaris.

A través d'aquest Avís legal, es pretén regular l'accés i l'ús d'aquest lloc web, així com la relació entre el lloc web i els usuaris.

Accedint a aquest lloc web s'accepten els termes i condicions següents:
·       L'accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.
·       El simple accés a aquest lloc web no suposa entaular cap mena de relació comercial entre  Blanc Antic i l'usuari.
·       L'accés i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d'ús que conté.
·       El titular del lloc web pot oferir serveis o productes que es podran trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixin, completin i/o modifiquin aquestes condicions, i sobre les quals s'informarà l'usuari en cada cas concret.

Dades d'inscripció al registre mercantil

 {nom de l'empresa}, societat [especificar] constituïda a [especificar], l'any [ especificar], per Escriptura Pública número [ especificar], davant del notari [especificar], de l'Il·lustre Col·legi de [ especificar], inscrita al Registre Mercantil de [especificar] al tom [especificar], foli [especificar], secció [especificar] i full [especificar], inscripció [especificar].

Dades relatives a lautorització administrativa prèvia per a lexercici de lactivitat:

[especificar]

Codis de conducta a què l'empresa està adherida:

[especificar]

Aquest lloc web l'ha creat l'empresa  {nom de l'empresa} amb caràcter informatiu i per a ús personal dels usuaris.

Política de privadesa

Aquesta Política de Privadesa té l'objectiu de donar a conèixer la manera com es recullen, tracten i protegeixen les dades de caràcter personal que poguessin proporcionar pels usuaris d'aquest lloc web.

Ús i tractament de les dades de caràcter personal

Blanc Antic recopila i tracta dades personals dels usuaris (com nom, adreça, telèfon, adreça de correu electrònic i altres de similars) per poder prestar-li els nostres serveis, facilitar-li els productes que sol·liciti d'acord amb els seus gustos i preferències o mantenir-lo informat de les nostres novetats .
La informació de caràcter personal que pogués proporcionar a través de la pàgina web serà incorporada a un fitxer titularitat de  Blanc Antic.
Els empleats de Blanc Antic seran els destinataris de la informació recollida. Aquesta companyia no vendrà, cedirà ni distribuirà la informació personal que és recopilada sense el vostre consentiment.

Exercici de drets: accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Els usuaris que hagin facilitat les vostres dades personals En qualsevol moment podeu revocar el consentiment atorgat per al tractament de les vostres dades personals per escrit, a través del correu electrònic {email del client}, remetent-nos una còpia del vostre DNI.

Seguretat de la vostra informació personal

Utilitzem mesures de seguretat per protegir les vostres dades personals i evitar la seva divulgació no autoritzada, ús indegut o alteració.
Tot i això, l'usuari ha de conèixer que les mesures de seguretat a internet no són completament infranquejables i cap transmissió a internet és completament segura o lliure d'errors, cas en què Blanc Antic no podrà fer-se responsable.

Enllaços a llocs de tercers

Aquest lloc web podria contenir enllaços a llocs de tercers. Aquests llocs compten amb les seves pròpies polítiques de privadesa que us instem a revisar.

Menors

Si algun dels productes o serveis fos dirigit a menors de 14 anys, Blanc Antic no recopilarà dades personals del menor a no ser que ho permetin les lleis vigents i tingui el consentiment exprés dels seus pares o tutors legals.

Canvis en la política de privadesa

Blanc Antic es reserva el dret d'actualitzar o modificar els termes de la seva política de privadesa en qualsevol moment i sense avís previ a causa de canvis en la legislació o al seu propi criteri. Les modificacions s'aplicaran només a la informació demanada després de la seva efectiva publicació.
 
Legislació aplicable

La relació amb lusuari i qualsevol controvèrsia derivada de lús del site es regirà i sotmetrà a les lleis dEspanya.

Pagaments acceptats

Targeta de crèdit

Transferència bàncaria ( només per a comandes telefòniques)

Efectiu ( només a la botiga)

bottom of page